Aku Berada Kembali

Aku berada kembali. Banyak yang asing
air mengalir tukar warna, kapal-kapal, elang-elang
serta mega yang tersandar pada khatulistiwa lain;

rasa laut telah berubah dan kupunya wajah
juga disinari matahari
lain

Hanya
Kelengangan tinggal tetap saja
Lebih lengang aku di kelak-kelok jalan:
lebi lengang pula ketika berada antara
yang mengharap dan yang melepas

Telinga kiri masih berpaling
ditarik gelisah yang sebentar-sebentar seterang
       guruh
***