Puisi Kali

Kali ini datang
Kali ini pergi
Kali ini dia datang dan pergi kembali
Kali ini dia pergi
Kali ini dia datang kembali
Kali ini mengalir tiada henti
Kali ini berhenti
Kali ini terdampar di tepi kali
Kali ini kali itu
Kali ini bagi itu
Kali itu tambah ini
Kali tambah kurang
Kali kurang dalam
Kali kian dangkal
Kali ini kian berkurang untuk tempat tinggal
Kali ini tempat tinggal
Kali ini menetap
Kali ini pergi
Kali ini tak akan kembali
Kali ini sampai bertemu lagi
Kali Code, 2015