Surat Kepada H.B. Jassin 1

Surat Kepada H.B. Jassin 1
Chairil Anwar

Jassin,
Tadi datang. Rumah kosong. Ada menunggu kira-kira sejam. Sementara itu tentu ta’ dapat melepaskan tangan dari lemari buku. Kubawa
1. H.R. Holst, De nieuwe Getroste
2. H.R. Holst, Keur uit de Gedichten
3. Huizinga, In de schaduw van Morgen
4. Huizinga, Cultuut Historische Verkenningen
Maksud datang tentu Jassin dapat menerka. Minta terima kasih 1001 kali.
Kalau sempat besok datang ke Balai Pustaka

Jassin,
Aku tak bertukar. Masih seperti dulu juga lagi. Tapi kalau 10 hari lagi dihukum tentu lemah dan jinak.
Relaas perkaraku akan membuktikan aku ta’ bersalah.
Apa?! Disumpahi Eros.
Kuminta padamu sekali lagi 1001 terima kasih.
Aku katakan: You are well.

15 Maret 1943