Mengingat Sang Kudus

Malam bersimpuh purnama
Kalam meluruh sempurna
Menunduk diri aku berkaca
Meringkuk hati aku percaya
Pada senyum-Mu
Di sepertiga malam aku bertahmid: Alhamdulillah
*mengingat Masjid Menara Kudus, 20 April 2012, Turi Sleman, 27 April 2012